39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2020

WYBIERZ KLASĘ

piątek, 5 czerwca 2020r.
imieniny obchodzą m.in.: Hildebranda i Waleria
1 czerwca 2020r. | TK

Amelia Dudek, uczennica klasy IE, została honorową laureatką III edycji ogólnopolskiego konkursu „Serce Kapsuły Czasu”. Organizator imprezy, Fundacja TworzyMY Kraków, postanowiła wybudować w centrum stolicy Małopolski futurystyczny obiekt małej architektury, do którego trafią prace artystyczne prezentujące wizje świata przyszłości. Obiekt ten będzie otwierany co 10, 25, 50, 75 i 100 lat, a jego zawartość prezentowana przy okazji wystaw oraz targów o charakterze naukowym i kulturalnym. Przyznanie tytułu laureata honorowego sprawi, że opowiadanie Amelii trafi do kapsuły w oryginalnej formie. Prace, które miały mniej szczęścia, będą przechowywane jako pliki elektroniczne. Edukacyjnemu przedsięwzięciu patronowali m. in. Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Politechnika Krakowska. Gratulujemy Amelii i życzymy kolejnych sukcesów!

1 czerwca 2020r. | TK

Amelia Dudek, uczennica klasy IE, zdobyła wyróżnienie w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla Młodzieży zorganizowanego przez Centrum Kultury w Białej Podlaskiej. Konkurs charakteryzował się wysokim stopniem trudności, a uczestnicy musieli w tym roku szkolnym zmierzyć się z odgórnie wskazanym tematem: „Płynąć pod prąd”. 21 maja ogłoszono werdykt, ale z powodu panującej epidemii uroczysta gala została odwołana. Gratulujemy Amelii sukcesu i trzymamy kciuki za kolejne literackie zmagania!

18 maja 2020r. | Administrator

Koniec roku szkolnego dla absolwentów to czas ostat­nich podsumowań oraz gromkich podziękowań za ich pracę i zaangażowanie na rzecz społeczności szkolnej. W czasie tradycyjnej akademii kończącej trzyletnią edukację w lice­um uczniowie osobiście odbierają okolicznościowe dyplomy i nagrody. W tym roku szkolnym zabrakło takiej uroczys­to­ści, dlatego pragniemy w wirtualny sposób wyróżnić tego­rocz­nych absolwentów „Kopernika”.

Czytaj więcej... »
14 maja 2020r. | Administrator

Zgodnie z zasadą, że w zdrowym ciele zdrowy duch, uczniowie „Kopernika” osiągają sukcesy na polu rywalizacji sportowej i wiedzy psychologicznej.

W tym roku szkolnym potwierdziły to uczennice klasy 3C: Julia Piskor, Anna Bednarz, Karolina Kokoszka, które zo­sta­ły finalistkami XI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psy­cho­lo­gicznej, oraz Gabriela Torba (3F), która zajęła 5. miej­sce w Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej A­tle­ty­ce.

Dodajmy, że rokrocznie drużynowo i indywidualnie u­cz­nio­wie naszej szkoły wracają z pucharami z rozgrywek w ramach Licealiady i innych imprez sportowych.

Finalistkom wiedzy psychologicznej i sportowcom ser­decz­nie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

12 maja 2020r. | Administrator

W obecnym roku szkolnym dużym osiągnięciem może pochwalić się Aleksandra Snuzik, uczennica klasy 3F, która uzyskała tytuły finalistki XXXIII Olimpiady Wiedzy Eko­no­micz­nej oraz XV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.

Gratulujemy sukcesu i życzymy zrealizowania wszyst­kich planów związanych z karierą naukową!

11 maja 2020r. | Administrator

Krzysztof Naprawa, uczeń klasy 3B, został finalistą L Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Krzysztof uzy­skał prawo do zwolnienia z pisania egzaminu maturalnego z języka polskiego, a tym samym 100% wynik z matury z tego przedmiotu na poziomie podstawowym i roz­sze­rzonym. Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych o­siąg­nięć w dalszej edukacji!

11 maja 2020r. | Administrator

Rokrocznie duża grupa uczniów „Kopernika” bierze u­dział w różnych olimpiadach i konkursach promujących wie­dzę i umiejętności z przedmiotów ścisłych. W tym roku szkol­nym po laury sięgnęli uczniowie klas trzecich.

Finalistami Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH zo­sta­li: Norbert Roczniak (3B) z matematyki oraz Filip Je­mio­ło (3A) z fizyki. Matematyczny sukces odnotowała Anna Kołc (3C), uzyskując tytuł finalisty III Jagiellońskiego Tur­nie­ju Matematycznego. W IX edycji konkursu „First Step To Nobel Prize” (e-konkurs z fizyki o Puchar Rektora Po­li­tech­niki Łódzkiej) tytuły finalisty uzyskali: Karol Głogowski (3A), Filip Jemioło (3A) i Jakub Surdej (3B).

Wszystkim finalistom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

te: 0.019s dbnc: 5 dbnq: 7